Meer over Winsum: Virtueel Bezoekerscentrum Winsum

Hier komen sub-pagina's over de volgende onderwerpen


Noord-Groningen is een gebied dat in de laatste eeuwen nog allerlei natuurlijke veranderingen heeft ondergaan: verdwenen rivieren, verschoven kustlijnen, verdronken eilanden, etc. Heel vaak nog zichtbaar in het landschap! Ook in Winsum e.o.

Veel dorpen in Noord-Groningen hebben hun oorsprong (ver) voor het begin van de jaartelling, toen ze ontstonden als woonheuvels in een regelmatig overstromend gebied. Winsum is een samengroeiing van 3 van die oude wierdendorpen.

Romaanse kerkjes en unieke orgels

 • Torenkerk Winsum
 • Nicolaaskerk Obergum
 • Romaans kerklandschap Groningen
 • Winsumer orgel-geschiedenis
 • Groningen orgelland

 • het klooster van Winsum
 • Het kloostermuseum van Aduard
 • Groningen kloosterland
 • De middeleeuwse kroniek van Abt Emo

De borgen

 • De 5 voormalige borgen van Winsum
 • Verhildersum (Leens), Allersmaborg (Ezinge), Menkemaborg (Uithuizen), Breederborg (Warffum)
 • Groningen (ver)borgenland
 • De Ster
 • De Vriendschap
 • De Zaandam (voormalig)

Vroegere bedrijvigheid

 • scheepswerven
 • steenfabrieken
 • zuivelindustrie
 • kalkovens
 • oude ambachten
 • ....

Historische dorpsbeelden

 • Historische foto's Winsum/Obergum
 • Leven in 19e/20e-eeuw in Noord-Groningen
 • Openluchtmuseum Hogeland, Warffum

Beroemde Winsumers

 • Regnerus Praedinius  (1510 – 1559)
 • Wigbolt Ripperda (1535 – 1573)
 • Clara F Sytzama (1729-1807)
 • Geert Reinders (1737-1815)
 • burgemeester Enno Wierda (1849-1921)
 • ds. Nolle (1905 - 1970)

Regionale Kunst

 • regionale landschapsschilders
 • regionale landschapsfotografie
 • De Ploeg, Gronings landschaps-expressionisme

Joodse geschiedenis