19e- en 20-eeuws Winsum


Bescheiden groei

Winsum was aan het eind van de 19e eeuw een redelijk welvarende plattelandsgemeente, economisch steunend op de landbouw, kende enige industriële bedrijvigheid, was gelegen aan het spoorwegnet en groeide geleidelijk door, maar spectaculair was die groei sinds 1850 zeker niet.

Bittere armoede

 

Fabrieksnijverheid

 

Treinverbinding

 

Doleantie

 

kerkelijke ontwikkelingen

 

Stagnerende groei

 

Dienstverlening

 

Forenssisme

 

Situatie 1950

 

Halverwege de 20e eeuw waren Winsum en Obergum nog bezaaid met kleine winkeltjes. Terwijl het inwonertal toen veel kleiner was dan de huidige 7400. Aan het begin van de 19e eeuw had Winsum ca. 750 inwoners en Obergum ca. 1300, en Bellingeweer ca. 50, in totaal ca. 2100. Rond 1950 waren het er ruim 3200. Alleen al in Obergum meer dan 10 kruideniers.

Winkelbestand Westerstraat rond 1950.


Voor een uitgebreider overzicht: klik op de linkBeschrijving Leven in 19e en 20e eeuw


Verwijzing naar Openluchtmuseum Warffum.