ALLERMOOISTE DORP (Verkiezing ANWB 2020)


Opzet van de verkiezing Allermooiste dorp 2020.

De jury bestond uit Wim Daniëls (cabaretier en auteur van vele titels waaronder ‘Het Dorp’), Jaap Evert Abrahamse (architectuurhistoricus en onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Marieke Haafkens (route-expert ANWB Eropuit, juryvoorzitter).

Criteria waren:

  • officieel beschermd dorpsgezicht
  • authenticiteit (dorp of museum?),
  • ruimtelijke samenhang (eenheid met een duidelijke kern?),
  • levendigheid (dorpsleven?),
  • streekeigen (past het dorp in de omgeving?),
  • monumenten (in het oog springende gebouwen?) en
  • de verhouding tussen bebouwing en groen (in balans?)

Een sfeerbeeld

Nog een sfeerbeeld


ANWB (2020):


Hieronder het NOS-Journaal-fragment