Parkeren voor bezoekers

Er zijn enkele parkeerplekken aangewezen voor bezoekers van buiten Winsum. Zie bijgaand kaartje.
Het centrum van Winsum bestaat uit nauwe straatjes met weinig parkeerplekken, Het is niet de bedoeling dat bezoekers daar op zoek gaan naar parkeerplekjes.
(m.u.v. het parkeerplein in het centrum (Boogplein)

  • Parkeren bij de camping
  • Parkeren bij de (voormalig) sportcomplex Schouwerzijlsterweg
  • Parkeren op Boogplein (Centrum)
  • Parkeren bij AH (max 2 uur, met blauwe kaart)
  • Parkeren bij ALDI
  • Parkeren bij Station

Klik op het kaartje voor vergroting

Hieronder zijn de parkeer-lokaties aan te klikken in Google Maps:


Parkeren bij de camping

Parkeren bij voormalige sportvelden

Parkeren op Boogplein (centrum)


Parkeren bij het station

Parkeren bij ALDI

Parkeren bij Albert Heijn