Ripperdaborgen

Focco Ripperda is een belangrijke figuur geweest in zijn tijd. Herhaaldelijk trad hij op als gedeputeerde der Ommelanden. Van betekenis is geweest dat hij De Hervorming was toegedaan. Zijn 4 zoons (Peter, Asinge, Onno en Wigbold) werden in die nieuwe protesstantse leer opgevoed. Onno en Wigbold studeerden in Genève, de stad van Calvijn. Wigbold is in de vaderlandse geschiedenis bekend geworden als geus in de 80-jarige oorlog, de heldhaftige verdediger van Haarlem in 1573. Ook de andere 3 streden mee in de legers van de Prins van Oranje.

Na de dood van Focco in 1560 kreeg Peter de westelijke Ripperdaborg, en Asinge de oostelijke.

Peter Ripperda sloot zich aan bij de geuzen en sneuvelde in de strijd tegen het Spannse leger, waarbij zijn bezittingen verbeurd werden verklaard. De eerste jaren blijft zijn huis onverhuurd en onbewoond. In 1574 wordt hercules van Ewsum als huurder vermeld., het zomerhuis werd afzonderlijk verhuurd.. Van de bewoning van de oostelijke borg is weinig bekend. Deze was in 1568 door ruiters en voetknechten verwoest.

De gezinnen van de Ripperda's keerden niet terug naar Winsum. Een kleinzoon van Asinge werd de stamvader van de katholieke Ripperda's, die zich 'van Winsum' bleven noemen, maar daar niet meer woonden. Zij bekendste afstammeling was Johan Willem Ripperda, die het tot minister-president van Spanje bracht! 

Klik op onderstaande tekst voor vergroting